Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı Başkan V.
63067291712 Unvanı Adı Soyadı  Dr. Öğr. Üyesi Mustafa YAZICI
Anabilim Dalı  Deri ve Zührevi Hastalıkları
Telefon  0446 226 18 18
E-posta  myazici@erzincan.edu.tr
Özgeçmiş  http://aves.erzincan.edu.tr/mustafayazici/

 

Unvanı Adı Soyadı  Dr. Öğr. Üyesi Esra ÖCAL
Anabilim Dalı  Deri ve Zührevi Hastalıkları
Telefon  0446 226 18 18
E-posta  esra.ocal@erzincan.edu.tr
Özgeçmiş