KOS-1 Etik Değerler ve Dürüstlük

KOS-2 Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevleri

KOS-3 Personelin Yeterliliği ve Performansı

KOS-4 Yetki Devri

RDS-5 Planlama ve Programlama

RDS-6 Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

KFS-7 Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

KFS-8 Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi

KFS-9 Görevler Ayrılığı

KFS-10 Hiyerarşik Kontroller

KFS-11 Faaliyetlerin Sürekliliği

KFS-12 Bilgi Sistemleri Kontrolleri

BİS-13 Bilgi ve İletişim

BİS-14 Raporlama

BİS-15 Kayıt ve Dosyalama Sistemi

BİS-16 Hata, Usulsüzlük, Yolsuzlukların Bildirilmesi

İS-17 İç Kontrolün Değerlendirilmesi

İS-18 İç Denetim