1-Erzincan Üniversitesi Etik Kurul Yönergesi

2-Etik Sözleşme

3-Etik Davranış İlkeleri ve Beklenen Başlıca Etik Davranışlar

4-Kontrol Ortamı İle İlgili Mevzuatlar