Bir Sayfa Seçin

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından “Yükseköğretim Kurumlarından Önlisans ve Lisans Düzeyinde Programlar Arasında Geçiş,Çift Anadal,Yan Dal ile Kurumlar Arası Geçiş Transferi Yapılması Esasına İlişkin Yöntmelikte yer alan EK Madde 1 “Merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş “maddesine göre ÖSYS ile bir yükseköğretim programına yerleşmiş, kesin kayıt yaptırmış ve aranan şartları taşıyan öğrenciler; en geç 15 Ağustos 2019 tarihi saat 17:00’a kadar aşağıdaki belgeler ile Dekanlığımıza şahsen veya noter tasdikli vekaletnamenin ibraz edilmesi suretiyle tayin edilen vekil aracılığıyla yada posta yolu ile başvuru yapabilirler. Ancak, posta yolu ile yapılan başvurularda, yaşanacak evrak kaybından Üniversitemiz sorumlu değildir. Başvuru ve değerlendirme işlemleri Üniversitemiz Akademik Birimleri tarafından yapılmaktadır.

BAŞVURU TAKVİMİ VE GEREKLİ EVRAKLAR

ArrowBaşvuru Takvimi ve Gerekli Evraklar

ArrowMerkezi Yerleştirilme Puanı İle Yatay Geçiş Talep Formu

ArrowGüz ve Bahar Dönemi Başvurularına İlişkin Usul ve Esaslar

ArrowAkademik Birimlere Ait İletişim Bilgileri

 

EN KÜÇÜK- EN BÜYÜK PUANLAR

ArrowYıllara Göre En Küçük En Büyük Puanlar