Bir Sayfa Seçin

LİSANS VE ÖNLİSANS DÜZEYİNDE PROGRAMLARIN KONTENJANLARI

ArrowLisans ve Önlisans Düzeyinde Programlar İçin Kurumlarası Yatay Geçiş Kontenjanları

 

BAŞVURU TAKVİMİ VE GEREKLİ EVRAKLAR

ArrowBaşvuru ve Değerlendirme Takvimi

ArrowKurumlarası Yatay Geçiş Başvuru İşlemleri için Gerekli Belgeler

ArrowBaşvuru Dilekçesi

 

İLGİLİ MEVZUAT HÜKÜMLERİ

ArrowYükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

ArrowKurumlarası Yatay Geçiş Esasları

 

ArrowYurt Dışından Yatay Geçiş Yapacak Öğrencilerin Dikkatine!!

 

* Yatay Geçiş İşlemleri Takvimine göre, başvuru için gerekli belgeler tamamlanmış olarak Üniversitemiz Akademik Birimlerine Şahsen veya Noter Tasdikli Vekaletnamenin ibraz edilmesi suretiyle tayin edilen vekil aracılığıyla yada posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilecektir. Ancak, posta yolu ile yapılan başvurularda, yaşanacak evrak kaybından Üniversitemiz sorumlu değildir. Başvuru ve değerlendirme Akademik Birimler tarafından takip edildiğinden Üniversitemiz Rektörlüğüne yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.