Bir Sayfa Seçin

Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Başvuru formaları elektronik ortamda doldurulmuş ve ıslak imzalı haliyle Klinik Araştırmalar Etik Kurulu sekreteryasına teslim edilmesi gerekmektedir.

Klinik Araştırmalar Etik Kurulu  15 günde bir toplanmaktadır. Klinik Araştırmalar Etik Kuruluna teslim edilecek dosyaların aşağıdaki evrak sırasına göre şeffaf kapaklı mavi klasörlerde ve açıklama kısmına dikkat edilerek hazırlanması gerekmektedir.

 

1EKLER(ANKET V.S)Çalışmada kullanılacak form, anket, takip çizelgesi varsa eklenecektir.
2BÜTÇE FORMUSorumlu araştırmacının imzası ve her sayfada parafı olmalıdır.
3ARAŞTIRMACI BİLGİLENDİRME FORMU VE BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEZ BAŞVURU FORMUBu formda araştırma dosya sahibi ve diğer araştırmacının da adı ,soyadı ve imzasının bulunması gerekmektedir. (sorumlu ve yardımcı araştırmacılarla birlikte) 8. madde araç gereç yöntem detaylı yazılmalıdır.
4SORUMLULUK PAYLAŞIM BELGESİSorumlu ve yardımcı bütün araştırmacıların adı ve imzası olmalıdır.
5İKU ve İLU BELGELERİ
6BİLGİLENDİRİLMİŞ GÖNÜLLÜ OLUR FORMUAçık ve sade bir dil ile yazılmalıdır.
7ARŞİV MATERYAL KULLANIM TAAHHÜTNAMESİ
8HELSİNKİ BİLDİRGESİHer sayfası sorumlu araştırmacı ve yardımcı araştırmacılar tarafından imzalanmalıdır.
9ÖZGEÇMİŞLERSorumlu araştırmacı ve yardımcı araştırmacılar kendi özgeçmişlerini doldurup her sayfasına paraf ya da imza atmalıdır.
10YayınlarÇalışmanızı destekleyen en az üç adet yayın dosyaya eklenmelidir.
11Flash BellekOluşturduğunuz formlar Flash Belleğe aktarılarak dosyaya eklenmelidir. dmlcakmak@gmail.com e-posta adresine gönderilmelidir.

SON HALİ TARATILIP PDF DOSYASINA ÇEVRİLMEDEN E POSTA ADRESİNE GÖNDERİLMEYEN BAŞVURULAR KABUL EDİLMEYECEKTİR.