Bir Sayfa Seçin

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 11/05/2020 tarihli ve E.30480 Sayılı yazısı ve Fakültemiz Kurulunun 21/05/2020 tarih ve 04/02 sayılı kararları gereğince; 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Bahar Yarıyılı ile sınırlı kalmak kaydıyla Kurul Sonu, Yıl Sonu Sınavları ile Bütünleme Sınavları dijital imkânlar kullanılarak uzaktan eğitim yöntemi ile yapılacaktır. Sınavların uygulama, ölçme ve değerlendirme metodu ile ilgili usuller aşağıda belirtilmiştir. – Tüm sınavlar uzaktan eğitim yöntemleri kullanılarak online yapılacaktır.
– Dönem I öğrencileri için; 4. Komite, 5. Komite, Yıl Sonu Sınavı ve Bütünleme Sınavları online yapılacaktır.
– Dönem II öğrencileri için; 5. Komite ve 6. Komite, Yıl Sonu Sınavı ve Bütünleme Sınavları online yapılacaktır.
– Dönem III öğrencileri için; 4. Komite, 5. Komite 6. Komite, Yıl Sonu Sınavı ve Bütünleme Sınavları online yapılacaktır.
– Dönem I, Dönem II ve Dönem III için online komite sınavları uzaktan eğitim sistemine (kampus.ebyu.edu.tr) yüklenen ders kaynaklarını ve içeriklerini kapsayacaktır.
– Yıl Sonu sınavı ve Bütünleme sınav konuları bütün yılı kapsayacak şekilde yüz yüze verilen dersler ile uzaktan eğitim sistemine (kampus.ebyu.edu.tr) yüklenen ders kaynaklarını ve içeriklerini kapsayacaktır.
– Yapılacak sınavlar teorik sınav şeklinde olup pratik sınav yapılmayacaktır.
– Yapılacak sınavların ölçme ve değerlendirmesinde baraj uygulaması olmayacaktır. Sınav geçme notu 60 olarak devam edecektir.
– Sınavlar Dekanlığımızca ilan edilecek takvime uygun olarak yapılacaktır.
– Kurul Sonu sınavları çoktan seçmeli en fazla 100 soru, yılsonu ve bütünleme sınavları çoktan seçmeli en fazla 200 soru şeklinde olacaktır.
– Kurul sonu sınav süresi 90 dakika, yılsonu ve bütünleme sınav süreleri 180 dakika olacaktır.
– Sınavlar öncesinde Dekanlığımızca bildirilecek tarih ve saatte 25 soruluk bir online deneme sınavı yapılacaktır. (Bu deneme sınavı ile sınava girişte ve sınav sırasında yaşanabilecek teknik aksaklıklar ile ilgili Dekanlığımıza geri bildirim yapılması amaçlanmaktadır. Bu sınavın geçme notuna etkisi olmayacaktır).
– 16/03/2020 tarihinden sonra sınavları yapılamamış olan Kurullarda devam zorunluluğu aranmayacaktır. Yıl Sonu devamsızlık hesaplamalarında yüz yüze eğitim ile yapılan derslere ait devamsızlıklar dikkate alınacak olup uzaktan eğitim ile verilen ders kurulların tümüne devam edilmiş sayılacaktır.
– Öğrencinin mücbir sebeplerden ötürü sınava girişte, sınav sırasında herhangi bir aksaklık yaşaması halinde Dekanlık Makamına başvuruda bulunması durumunda mazeretinin mücbir sebepler içinde olup olmadığı Fakülte Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanacaktır. Mücbir sebepler dışındaki mazeretler Dekanlık sorumluluğunda değildir.
– Yukarıda belirtilmeyen hususlar için güncel EBYÜ Tıp Fakültesi Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği esas alınacaktır.