Bir Sayfa Seçin

Misyonumuz

Bilim ve eğitimde öncü olmayı hedefleyen öğretim üyeleri ve gelişime açık bir yönetim anlayışı ile çağa uygun nitelikte ve araştırma becerisine sahip hekimler yetiştiren, eğitim odaklı ve yüksek standartta sağlık hizmeti sunan bir tıp fakültesidir.

Vizyonumuz

Ulusal ve uluslararası düzeyde tıp bilimi ve eğitiminde öncülük eden bir fakülte olmak.