Bir Sayfa Seçin

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeleri

Ünvan, Adı Soyadı
Prof. Dr. A. Mecit KANTARCI Başkan
Prof. Dr. Mehmet GÜNDOĞDU Üye
Prof. Dr. Halis SÜLEYMAN Üye
Prof. Dr. Mutlu BÜYÜKLÜ Üye
Doç. Dr. Paşa ULUĞ Üye
Doç. Dr. Emin Murat AKBAŞ Üye
Dr. Öğr. Üyesi Ercüment KESKİN Üye
Mehmet YÜCEL Raportör