Bir Sayfa Seçin

Üroloji AD

Üroloji Anabilim Dalı Başkan V.
Unvanı Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Ercüment KESKİN
Anabilim Dalı Üroloji
Telefon 0446 226 18 18
E-postaekeskin@erzincan.edu.tr
Özgeçmişhttps://avesis.ebyu.edu.tr/ekeskin

 

Unvanı Adı SoyadıDoç. Dr. Aliseydi BOZKURT
Anabilim Dalı Üroloji
Telefon 0446 226 18 18
E-posta abozkurt@erzincan.edu.tr
Özgeçmiş http://aves.erzincan.edu.tr/abozkurt/
Unvanı Adı Soyadı Doç. Dr. Erkan HİRİK
Anabilim Dalı Üroloji
Telefon 0446 226 18 18
E-posta ehirik@erzincan.edu.tr
Özgeçmiş http://aves.erzincan.edu.tr/1360/
Unvanı Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Abdullah ERDOĞAN
Anabilim Dalı Üroloji
Telefon 0446 226 18 18
E-postaabdullah.erdogan@erzincan.edu.tr
Özgeçmişhttps://avesis.ebyu.edu.tr/abdullah.erdogan
Unvanı Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Murat ŞAMBEL
Anabilim Dalı Üroloji
Telefon 0446 226 18 18
E-posta murat.sambel@erzincan.edu.tr
Özgeçmişhttps://avesis.ebyu.edu.tr/murat.sambel
Unvanı Adı Soyadı Arş. Gör. Abdullah TURAN
Anabilim Dalı Üroloji
Telefon 0446 226 18 18
E-posta aturan@erzincan.edu.tr
Özgeçmişhttps://avesis.ebyu.edu.tr/aturan
Unvanı Adı Soyadı Arş. Gör. Abdulsemet ALTUN
Anabilim Dalı Üroloji
Telefon 0446 226 18 18
E-posta aaltun@erzincan.edu.tr
Özgeçmiş https://avesis.ebyu.edu.tr/aaltun