Bir Sayfa Seçin

Üroloji Anabilim Dalı

Üroloji Anabilim Dalı Başkan V.
Unvanı Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Ercüment KESKİN
Anabilim Dalı Üroloji
Telefon 0446 226 18 18
E-posta
Özgeçmiş

 

Unvanı Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Abdullah ERDOĞAN
Anabilim Dalı Üroloji
Telefon 0446 226 18 18
E-posta
Özgeçmiş
Unvanı Adı SoyadıDr. Öğr. Üyesi Aliseydi BOZKURT
Anabilim Dalı Üroloji
Telefon 0446 226 18 18
E-posta abozkurt@erzincan.edu.tr
Özgeçmiş http://aves.erzincan.edu.tr/abozkurt/
Unvanı Adı SoyadıDr. Öğr. Üyesi Erkan HİRİK
Anabilim Dalı Üroloji
Telefon0446 226 18 18
E-postaehirik@erzincan.edu.tr
Özgeçmiş http://aves.erzincan.edu.tr/1360/
Unvanı Adı Soyadı Arş. Gör. Abdullah TURAN
Anabilim Dalı Üroloji
Telefon 0446 226 18 18
E-posta aturan@erzincan.edu.tr
Özgeçmiş
Unvanı Adı Soyadı Arş. Gör. Abdulsemet ALTUN
Anabilim Dalı Üroloji
Telefon 0446 226 18 18
E-posta aaltun@erzincan.edu.tr
Özgeçmiş