Bir Sayfa Seçin

İdari Personel

 

Fakülte Sekreteri
Mehmet YÜCEL
Telefon:0446 226 18 18-31008
E-Posta:myucel@erzincan.edu.tr
 Personel İşleri
 Ülkü CANDAN
Telefon:0446 226 18 18-31010
E-Posta:uilaslan@erzincan.edu.tr
 Personel İşleri
 Ahmet TEZ
Telefon:0446 226 18 18-31009
E-Posta:atez@erzincan.edu.tr
Personel İşleri
 Sevcan ŞENGÜL
Telefon:0446 226 18 18-31010
E-Posta:ssengul@erzincan.edu.tr
 Taşınır Kayıt Kontrol /Satın Alma 
 Yunus AYDAN
Telefon:0446 226 18 18-31011
E-Posta:yaydan@erzincan.edu.tr
 Maaş Mutemeti
 Esma ÖZTAŞ
Telefon:0446 226 18 18-31015
E-Posta:esmaoztas@erzincan.edu.tr
 Öğrenci İşleri
 Melek YALÇIN
Telefon:0446 226 18 18-31012
E-Posta:melek.yalcin@erzincan.edu.tr
 Öğrenci İşleri
 Furkan Burak KARAKAŞ
Telefon:0446 226 18 18-31018
E-Posta:bkarakas@erzincan.edu.tr
 Bölüm Sekreteri
 Rıdvan ÇELİK
Telefon:0446 226 18 18-31013
E-Posta:rcelik@erzincan.edu.tr
Özel Kalem / Yazı İşleri
 Gamze AKKAYA
Telefon:0446 226 18 18-31000
E-Posta:gmazi@erzincan.edu.tr