Bir Sayfa Seçin

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 11/05/2020 tarihli ve E.30480 Sayılı yazısı ve Fakültemiz Kurulunun 21/05/2020 tarih ve 04/03 sayılı kararları gereğince; 2019-2020 Eğitim Ve Öğretim Bahar Yarıyılı ile sınırlı kalmak kaydıyla Staj Sonu Sınavları ile Bütünleme Sınavları dijital imkânlar kullanılarak uzaktan eğitim yöntemi ile yapılacaktır. Sınavların uygulama, ölçme ve değerlendirme metodu ile ilgili usuller aşağıda belirtilmiştir.
– Teorik sınavlar çoktan seçmeli soru formatında online olarak yapılacaktır.
– 2 ve 3 haftalık stajlar için en az 20 soru, 6 haftalık stajlar için en az 40 soru, 8 haftalık stajlar için en az 50 soru sorulacaktır.
– Dönem IV ve Dönem V öğrencilerimiz için pratik sınav yapılmayacak olup pratik sınav notu değerlendirmesi amacıyla her staj için ilgili Anabilim Dalı Başkanlıklarınca belirlenecek bir ödev, proje, vaka takdimi vs. gibi etkinliklerden biri verilecektir.
-Öğrencilerimiz etkinlikler için staj sorumlusu ile irtibata geçerek ödevini alacaktır. Verilen ödevler en geç staj sonu sınavından 3 (üç) gün önce ilgili staj sorumlusuna teslim edilecektir. Öğrenciler ödevlerini elektronik ortamda e-mail olarak ilgili staj sorumlusu öğretim üyesine gönderecek ayrıca Üniversitemiz uzaktan eğitim sistemine (kampus.ebyu.edu.tr) dosya halinde yükleyecektir. Ödevin ıslak imzalı asıl hali arşivlenmek üzere gönderici ödemeli olacak şekilde posta yoluyla Tıp Fakültesi Dekanlığı Öğrenci İşleri Bürosuna gönderilecektir. Öğrencinin bu etkinliklerden alacağı puan stajın pratik sınav notu olarak değerlendirilecektir.
– EBYU Tıp Fakültesi Sınav Yönetmeliğinin 37. maddesinin (b) bendinin 4. fıkrası gereğince bahsi geçen kademeli geçme sistemi uygulanmayacaktır. Teorik sınav ve ödev geçme notu ayrı ayrı 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. Teorik sınavdan başarılı sayılmak için en az 60 puan almak zorunludur. Staj geçme notu ödev puanının % 50’ si ve teorik sınav puanının % 50’ si toplanarak  hesaplanacaktır.
Teorik sınavdan en az 60 puan alıp, staj geçme notu da 60 puan ve üzeri olan öğrenci başarılı kabul edilecektir.
– Bütünleme sınavları aynı kurallar dahilinde çoktan seçmeli soru formatında online
olarak yapılacaktır.
– Sınavlar Dekanlığımızca ilan edilecek dijital sınav takvime uygun olarak yapılacaktır.
– Örgün eğitimde yıl içinde yapılan sınavlarda başarısız olan öğrenci; bir bütünleme sınavına girme hakkına sahip olup yılsonunda bütünleme sınavına girebileceği gibi staj sonu sınavında da bütünleme sınav hakkını kullanabilecektir.
– Bütünleme sınav hakkını staj sonu sınavında kullanmak isteyen öğrencinin sınavdan 1 hafta önce dilekçe ile Dekanlığa başvurması gerekmektedir. Dilekçeler elektronik ortamda ve posta yoluyla Dekanlığa ulaştırılacaktır.
– Örgün eğitimde staj sonu pratik (sözlü) sınavdan başarısız olarak bütünlemeye kalan öğrencilerin tümü ilgili staj sorumlusu ile irtibata geçip uygun görülen sınav etkinliğini yerine getirdikten sonra yapılacak online teorik bütünleme sınavına girme
hakkı kazanacaktır. Örgün eğitim döneminde pratik (sözlü) sınavdan başarılı olup teorik sınavdan başarısız olarak bütünlemeye kalan öğrenci sadece teorik sınav bütünlemesine girecektir. Geçme notu hesaplanırken yıl içinde aldığı pratik sınav notu kullanılacaktır.
– Bütünleme sınav konuları bütün stajı kapsayacak şekilde yüz yüze verilen dersler ile uzaktan eğitim sistemine (kampus.ebyu.edu.tr) yüklenen ders kaynaklarını ve içeriklerini kapsayacaktır.
– Öğrencinin mücbir sebeplerden ötürü sınava girişte, sınav sırasında herhangi bir aksaklık yaşaması halinde Dekanlık Makamına başvuruda bulunması durumunda mazeretinin mücbir sebepler içinde olup olmadığı Fakülte Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanacaktır. Mücbir sebepler dışındaki mazeretler Dekanlık sorumluluğunda değildir.
– Yukarıda belirtilmeyen hususlar için güncel EBYÜ Tıp Fakültesi Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği esas alınacaktır.
– Staj Sorumluları iletişim bilgileri aşağıya eklenmiştir.

4. Sınıf Öğrencileri Eksik Kalan Staj Listeleri Staj Sorumluları iletişim bilgileri

5. Sınıf Öğrencileri Eksik Kalan Staj Listeleri Staj Sorumluları iletişim bilgileri