EnglishTurkish

Dekanımız

 

Prof. Dr. A. Mecit KANTARCI

   1974 yılında Erzurum’da doğdu. 1991 yılında Erzurum Lisesi’ni bitirip, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne başladı ve 1997 yılında derece ile mezun oldu. Aynı yıl Tıpta Uzmanlık Sınavı’nda başarılı olarak Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dal’ında Radyoloji ihtisasına başladı. 2001 yılında aynı bölümde yardımcı doçent doktor olarak çalışmaya başladı. Aralık 2003-Kasım 2004 arasında GATA Haydarpaşa Hastanesi’nde askerlik görevini yerine getirdi.  2004 Aralık-2005 Ocak arasında Florance Nightingale Hastanesi’nde multidedektör bilgisayarlı tomografi (MDBT) koroner anjiyografi ile ilgili çalışmalarda bulundu.

   Dr. Kantarcı bu konuda yaptığı çalışmalar ile ulusal ve uluslararası önemli başarılara imza attı. Bu dönemde “MDBT Koroner Anjiyografi” isimli kitabın editörlüğünü yaptı. Nisan-Mayıs 2005’te Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan John Hopkins Üniversitesi’nde tanısal radyoloji alanında çalıştı.  Aralık 2006’da doçentlik sınavını başarı ile vererek doçent ünvanı aldı. 2008 yılında Anatomi doktorasını başarı ile tamamlayarak bilim doktoru (PhD) ünvanı aldı. 2011 yılında Çocuk Radyolojisi yandal uzmanı oldu. Ocak 2012 yılında profesör oldu. Aralık 2018’den bu yana Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı görevini sürdürmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.

   Dr. Kantarcı’nın, bilimsel çalışmalarının evrensel bilime sağladığı özgün, öncü ve çığır açıcı en önemli katkıları; Kardiyovasküler sistem ile karaciğerin, multidedektör bilgisayarlı tomografi (MDBT) ve manyetik rezonans (MR) kullanarak görüntülenmesi konusundaki çalışmalarıyla bunlara ilaveten karaciğer ve böbrek transplantasyon radyolojisi konusundaki bilimsel faaliyetlerinden oluşmaktadır.

   Google Akademik arama sayfasında h indeki 30, i10 indeksi 109 ve makalelerine yapılan atıf sayısı ise 4500’ün üzerindedir. Web of Science veri tabanında çalışmalarına SCI-E kapsamındaki dergilerde 2000’in üzerinde atıf yapılmış olup h indeksi 22’dir. Alanının 1, 2 ve 3 numaralı dergileri olan; Radiology, Radiographics ve American Journal of Radiology’de hakemlik yapmaktadır.

    Radyoloji profesörü olup, aynı zamanda çocuk radyolojisi uzmanlığı ve anatomi anabilim dalında doktora yaparak Ph.D. ünvanı kazanan Dr. A. Mecit Kantarcı’nın SCI-E kapsamında ki dergilerde 400’in üzerinde toplamda ise 500’e yakın basılmış makalesi olup Türkiye Cumhuriyeti tarihinde uluslararası alanda en fazla çalışması bulunan radyolog ünvanını taşımaktadır.