Bir Sayfa Seçin

İdari Personel

 

Fakülte Sekreteri
Mehmet YÜCEL
Telefon: 0446 226 18 18-31008
E-Posta: myucel@erzincan.edu.tr
 Personel İşleri
 Ülkü CANDAN
Telefon: 0446 226 18 18-31010
E-Posta: uilaslan@erzincan.edu.tr
 Personel İşleri
 Ahmet TEZ
Telefon: 0446 226 18 18-31009
E-Posta: atez@erzincan.edu.tr
Personel İşleri
 Sevcan ŞENGÜL
Telefon: 0446 226 18 18-31010
E-Posta: ssengul@erzincan.edu.tr
 Taşınır Kayıt Kontrol /Satın Alma 
 Yunus AYDAN
Telefon: 0446 226 18 18-31011
E-Posta: yaydan@erzincan.edu.tr
 Maaş Mutemeti
 Esma ÖZTAŞ
Telefon: 0446 226 18 18-31015
E-Posta: esmaoztas@erzincan.edu.tr
 Öğrenci İşleri
 Melek YALÇIN
Telefon: 0446 226 18 18-31012
E-Posta: melek.yalcin@erzincan.edu.tr
 Öğrenci İşleri
 Furkan Burak KARAKAŞ
Telefon: 0446 226 18 18-31018
E-Posta: bkarakas@erzincan.edu.tr
 Bölüm Sekreteri
 Rıdvan ÇELİK
Telefon: 0446 226 18 18-31013
E-Posta: rcelik@erzincan.edu.tr
Özel Kalem / Yazı İşleri
 Gamze AKKAYA
Telefon: 0446 226 18 18-31000
E-Posta: gmazi@erzincan.edu.tr