EnglishTurkish

Ders Programları

2022 – 2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM I EĞİTİM PROGRAMI

2022 – 2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM II EĞİTİM PROGRAMI

2022 – 2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM III EĞİTİM PROGRAMI

2022 – 2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV EĞİTİM PROGRAMI

2022 – 2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM V EĞİTİM PROGRAMI 

2022 – 2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM VI EĞİTİM PROGRAMI

 

ÖNEMLİ AÇIKLAMA:


2022 – 2023 Eğitim Öğretim yılı EBYÜ Tıp Fakültesi ders programı aşağıdaki hususlar göz önüne alınarak hazırlanmıştır.
1- Bu program, 28/07/2022 tarihli ve E-21142744-804.01-185371 sayılı resmi yazı ile fakültemizde görevli tüm öğretim üyelerine ve anabilim dallarına, yazılı görüş ve öneri sorularak, tarafımıza gelen geri bildirim, görüş ve öneriler doğrultusunda oluşturulmuştur.
2- Güncel EBYÜ Tıp Fakültesi Programı, ülkemizin saygın ve köklü üniversiteleri olan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi ve entegre sisteme akredite olmuş Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi gibi fakültelerin ders programları incelenip rehber alınarak hazırlanmıştır. “Anadolu’da Bir Dünya Üniversitesi” vizyonunu benimsemiş olan fakültemizin dinamik öğretim üyesi hareketliliği ve fiziki altyapı yeterliliği de göz önünde bulundurulup 2022-2023 Eğitim Öğretim yılı için sistemimize uyarlanmıştır.
3- Mevcut aktif olan 40 anabilim dalına, 10/07/2019 tarihli, E.32418 sayılı ve 19/07/2019 tarihli ve E.34112 sayılı yazılar ile görüş sorulmuş ve yazılı geri bildirimler göz önüne alınarak EBYÜ Tıp Fakültesi Eğitim ve Öğretim Yönergesi ve Öğretim Üyelerinin uyması gereken Esaslar Yönergesi hazırlanmıştır. 2022 – 2023 Eğitim Öğretim yılı EBYÜ Tıp Fakültesi Ders Programı sözü geçen yönergeler rehberliğinde uygulanacaktır.
4- Rehber içerisinde boş bırakılmış olan koordinatör yardımcıları ve Staj Eğitim Sorumlusu isimleri atama ve görevlendirmeler tamamlandıktan sonra yazılarak, güncel haliyle elektronik formatta Fakültemiz resmi internet sayfasında yayınlanacaktır.